جاروی مغناطیسی:


جهت جمع آوری قطعات آهنی ( میخ و پیچ و… ) از کف کارگاه های صنعتی و انبارهای عمومی جایگاه کالا


وتعمیرگاههاو…. به منظور حفاظت و جلوگیری از پنچری خودروها – لیفتراک ها و…. استفاده می شود .


این دستگاه مجهز به اهرم خود تمیز کن جهت جدا سازی وآسان جدا شدن قطعات آهنی جمع شده در مخزن


جارو می باشد که کار با آن را بسیار آسان و لذت بخش کرده است دراین وسیله از آهن رباهای دائمی


استفاده شده است به همین دلیل نیاز به برق و باطری ندارد .