از گیره ( سنگ ) مغناطیسی :


جهت سنگ زنی قطعات آهنی استفاده می شود .


آهن ربای بکار رفته در این گیره از قوی ترین آهن ربا ها انتخاب شده است


که در هنگام سنگ زنی مانع تکان خوردن ولغزش قطعه آهنی می شود


که این کار باعث می شود از قطعه آهنی سنگ خورده بسیار خوب و یک نواخت بار برداشته شود ودر آخر کار با چرخاندن اهرم گیره به راحتی قطعه آهنی از گیره جدا می شود