کیت کاهش مصرف سوخت ساخته شده:


از دو قاب پلاستیکی که داخل آن از آهن ربای دائم نئودیمیوم ویک قطعه آهن در پشت آهن ربا برای بیشتر شدن قدرت آهن ربا استفاده میشود ساخته میشود .


بنزین در مجاورت با میدان مغناطیسی که از مگنت دائم نئودیمیوم ایجاد میشود یونیزه میشود.


که در اثر یونیزاسیون ذرات بزرگ سوخت که ابعاد آن در حدود ۳۰۰ نانو ذره است به حدود ۳۰ نانو ذره میرسد.


که این کوچکتر شدن مولوکولهای بنزین باعث بهتر سوختن بنزین میشود و عمل احتراق بهتر انجام میشود .


این عمل باعث افزایش شتاب – کاهش آلاینده های هوا – کمتر شدن صدای موتور و….


کیت کاهش مصرف سوخت هیچ گونه تماس مستقیمی با سوخت ندارد


لذا به هیچ وجه نمیتواند مانع از عبور جریان سوخت شود وآسیبی به موتور خودرو نمی رساند .


محل نصب دستگاه بر روی ورودی شلنگ سوخت به کاربراتور یا انژکتور میباشد .


ودر آخر با توجه به استفاده آهن رباهای دائمی در داخل کیت نیاز به برق و باتری ندارد.

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: