آهن ربا شبکه ای ( شبکه مغناطیسی ) ساخته شده :


ازآهن ربا تسمه و واشر آهنی که در کنار هم تشکیل شبکه مغناطیسی داده .


وضایعات آهن ( میخ – پیچ و …. ) را گرفته ومانع ورود آن به داخل دستگاه تزریق پلاستیک می شود .


آهن ربا شبکه ای به دو صورت تسمه ای و واشری ساخته می شود :


 در نوع واشری میتوان مواد عبوری بزرگتر و در نوع تسمه ای آن مواد ریزتری عبورداده می شود .


کاربرد: داخل قیف دستگاه تزریق پلاستیک به عنوان الک ( آبکش ) مغناطیسی  در صنعت ( چای – شکر و… ) هم استفاده می شود .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: