آهنربا آموزشی ( آهنربا دانش آموز ) :


از آهنربا دانش آموزی جهت آموزش و شناخت آهنربا ( مگنت ) –


کاربرد آنها – انواع آنها – قطب های آنها و نیروی جاذبه و دافعه آهنربا  استفاده میشود .


با استفاده از این آهنرباها دانش آموزان به صورت عملی با آهنربا آشنا شده و یادگیری بهتر و لذت بخشی از حوزه مغناطیس خواهند داشت .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: