از آویز ابزار جهت نگهداری ابزار در کارگاه ها و تعمیر گاه ها و… استفاده می شود .


 با توجه به نیروی مغناطیسی که در آن وجود دارد ابزار را نگه داشته ودر موقع برداشتن ابزار به راحتی جدا می شود .


آویز ابزار در سایزها وابعاد مختلف ساخته می شود.


استفاده دیگر آن در آشپزخانه ها جهت نگهداری سرویس چاقو و …. میباشد .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: