از تخلیه کن براده جهت تمیز کردن روی میز کار در کار گاه ها و … استفاده می شود.


اهرمی که در روی این محصول تعبیه شده است باعث می شود :


که قطعات آهنی جذب شده به راحتی با کشیدن این اهرم به سمت بالا جدا شده ودیگر نیازی به تمیز کردن با دست ندارد .


این کار باعث سرعت بخشیدن به جمع آوری ضایعات آهنی می شود .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: