فریت سخت ساخته شده از قالب و مخلوط پودر درحدود%۸۰اکسیدآهن و درحدود۲۰%کربنات استرانسیوم.


برخی از مواد افزودنی مانند کبالت (Co)  ولانتانیم برای بهبود عملکرد مغناطیسی .


ازویژگیهای این مگنت میتوان چندعامل را نامبرد که عبارتند از: مواد خام اولیه به وفور در دسترس – ارزان ترین هزینه در میان خانواده آهنربا های دائم – چگالی کم –  پایداری عالی شیمیایی .


کار در دمای بالای ۳۰۰ درجه سانتی گراد وضد خورندگی .

قیمت : تماس بگیرید

اشتراک مطالب در: